"Toen mijn vriend, mijn lief, stierf, zag ik de dood letterlijk in de ogen. Zijn dood, mijn dood. Zijn sterven, mijn sterven. De bodem verdween onder mijn voeten. Hij wilde voor mij een standbeeld bouwen, hij was mijn sokkel. Het gat waarin ik viel was diep en wilde graag af en toe een gat naast zijn graf graven om naast hem te gaan liggen.

Dat heb ik niet gedaan.

Ik hield me overeind door mijn intuïtie te volgen, gehoor te geven aan wat goed voelde. Wat ging, dat deed ik, wat niet ging, deed ik vooral niet. En Do-In oefeningen. Zodra ik die deed, bleven mijn kleine wereld en mijn hoofd enigszins helder."


voorwoord uit het artikel "Bewegen door Rouw" (geschreven ter afronding van level 2 Do-In Academy

 november 2018)

DO-IN en ROUW

* Rouw en de 5 elementen *


Rouw komen we allemaal tegen, groot of klein, vroeg of laat.

Het is een onlosmakelijk onderdeel van het leven. Een onderdeel die

we misschien liever niet (al te lang) in de ogen kijken. Wel een die om beweging vraagt.

Beweging van het lichaam en beweging van emoties. 


Do-In en de energetische werking van de 5 elementen maakt voor mij het complexe proces van rouw inzichtelijk, maakt al het overweldigende enigzins begrijpelijk.

Door middel van Do-In, de 5 elementen en de ontwikkelde helende Do-In series

is het mogelijk om gericht door rouw heen te bewegen.

Het laat zien dat het mogelijk is nieuwe verbindingen te maken met het lichaam en het leven

wat rust, veiligheid, vertrouwen, aarding, verbinding met jezelf,

met anderen en de wereld om je heen creëert. 


RouwRestorative is een vaste serie houdingen die ik heb ontwikkeld. Het is opgebouwd vanuit

Do-In, bekrachtigd met de ontspannende en ondersteunende kwaliteiten van Restorative Yoga. Deze worden versterkt door acupressuurpunten wat leidt tot een unieke combinatie die het lichaam, hart en hoofd een veilig, gedragen en geborgen gevoel geeft

zodat er herstel kan plaatsvinden. 


Naast de RouwRestorative is heel goed mogelijk om privé-lessen, een consult of

een massage te wijden aan het rouwproces waar je nu in zit.

Mocht je hier behoefte aan hebben, neem gerust contact met mij op. 


Rouw en de 5 elementen 

Er wordt geschreven! 

Samen met Do-In Academy werkt Do-In Studio op dit moment aan een boek voor rouwenden, hun naasten en rouwbegeleiders. Dit boek geeft via Do-In, de Oosterse holistische denkwijze en de 5 elementen, inzicht en ondersteuning in dit rauwe, complexe en bijzondere proces.